Produkter

Vi väntar forfarande att skolor och elever ska höra av sig. Saknas intresse att rädda havet kommer vi stänga ned Svenska Delfinerna.

Produkter ska symbolisera olika havs projekt och ska kunna sprida information vidare. Pengar från försäljningen kommer gå till att starta olika projekt. Har du passande produkter hör av dig till oss. Detta är ett långtidsprojekt som pågår varje år. Vi söker föreningar, företag, hotell, skolor och privatpersoner som vill hjälpa till. Vår förhoppning är att organisationen blir självbärande i framtiden. Vill du hjälpa Svenska Delfinerna kontakta oss.


(Lämna tom)

/swedish-ocean-group.jpg