En tickande bomb.

Det finns mängder med projekt att utföra. Det ligger ca 6300 gamla krigsvrak på botten med 150-250 miljoner ton giftig sörja i sig. Detta är en tickande bomb som kommer orsaka utsläpp av en sörja som är extremt giftig. Under krigen tog tyskarna fram bränsle ur kol.

Denna sörja tar död på allt och är 100% dödlig då den blandar sig med vatten. Experiment med hoppkräftor dödar dem genast. Detta är inte vanlig råolja som man kan sanera från stränder.

Skroven håller på och rostar sönder och kommer spricka. Problemet är att dessa 6338 vrak nästan sjönk samtidigt och kommer spricka nästan samtidigt beroende på saliniteten.

Skroven rostar ett antal mm var 10e år och måste täckas över eller tömmas innan dem spricker helt. Med för tunna skrov kan en trål eller storm krossa dessa.

Det har visat sig att bottensediment runt dessa vrak är extremt giftig. Denna syntetiska giftiga sörja kan sprida sig med strömmar och påverka enorma områden om inget görs nu.

Är något fel i vår information hör genast av dig till oss.

Kontakta oss

/swedish-ocean-group.jpg

2 maj 2019