Svenska Delfinerna

Syftet med Svenska Delfinerna är att hålla svenska kuster och sjöar rena från plast och annat som inte ska finnas. Fiskyngel föredrar nu mikroplast vilket kan ge förödande konsekvenser i den marina näringskedjan. Vi behöver skolelever och hjälp för att havet inte ska bli helt dött i framtiden.

Grundaren till Svenska Delfinerna är Mikael Persson. Han är examinerad Sjökapten från Kalmar sjöfartshögskola och har jobbat som sjöbefäl på olika fartyg runt hela jorden. Han är dykinstruktör från CMAS och PADI och har sett all förändring som nu har skett i världshaven.

Vi väntar forfarande att skolelever ska höra av sig. Saknas intresse att minska mikroplasten i haven kommer vi stänga ned Svenska Delfinerna. 

Läs vår information om världshaven


Vill du hjälpa Svenska Delfinerna kontakta oss.


(Lämna tom)

Hjälp Svenska Delfinerna att minska mikroplasten i haven